تبلیغات
لینکانه - عکس های جدید محمدرضا گلزار در کنار خودروی شخصی اش!!
عکس های جدید محمدرضا گلزار در کنار خودروی شخصی اش!!

محد رضا گلزار
از جنجال های فراوان فیلم می توان از استفاده خودرو شخصی محمد رضا گلزار در این فیلم اشاره کرد که در برخی از تصاویر نیز مشخص است... 

فیلم شیش و بش پس از جنجال های فراوان بر سر انتخاب اسم و همچنین انتخاب بازیگران فیلم در طی 44 جلسه فیلمبرداری شد.
از جنجال های فراوان فیلم می توان از استفاده خودرو شخصی محمد رضا گلزار در این فیلم اشاره کرد که در برخی از تصاویر نیز مشخص است.
 
محمد رضا گلزار
 
محمد رضا گلزار
 
محمد رضا گلزار


كلمات كلیدی : عکس های جدید محمدرضا گلزار در کنار خودروی شخصی اش!! ، عکس های جدید محمدرضا گلزار ، محمدرضا گلزار در کنار خودروی شخصی اش!! ،