تبلیغات
لینکانه - لباس‌های عجیب قدافی (تصویری)
لباس‌های عجیب قدافی (تصویری)

سرهنگ معمر قذافی تنها به دلیل اظهارات جنجالی و اقدامات جنون آمیز خود مشهور نیست بلكه لباس‌ها و طرز لباس پوشیدن این دیكتاتور دیوانه همواره یكی از جالب‌ترین سوژه‌های خبری است.

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی

لباس‌های عجیب قدافی