تبلیغات
لینکانه - آیا عقرب در حال زایمان دیده‌اید؟ (عکس)
آیا عقرب در حال زایمان دیده‌اید؟ (عکس)پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه‌ها از آن خارج شوند


روز دوم هم بچه ها در حال خارج شدن هستندروز سوم هم خروج بچه ها ادامه داردروز چهارم بچه ها خارج می‌شوند و پراکنده می‌گردندروز پنجم؛ آخرین روز خروج بچه‌هاست و مادر همچنان پابرجاستبخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان می‌شود، بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر می‌گردد و درست می‌شود.كلمات كلیدی : آیا عقرب در حال زایمان دیده‌اید؟ (عکس) ، زایمان عقرب ، عکس زایمان عقرب ،