تبلیغات
لینکانه - راه رفتن روی آب
راه رفتن روی آب

جوان 28 ساله انگلیسی توانست عملیات راه رفتن روی آب رودخانه تیمز را در برابر چشم رسانه ها انجام دهد.دیناموی شعبده باز که نام اصلی اش استیو فراین است در منطقه برادفورد متولد شده و بعنوان یک شعبده باز جویای نام با راه رفتن روی رودخانه تیمز و در برابر ساختمان پارلمان انگلیس در لندن، چشم تماشاگران را به خود خیره ساخت.شیرین کاریهای این جوان جلب توجه کرده و بسیاری را روی پل وستمینستر، نزدیک پارلمان میخ کوب ساخت. صحنه های این عملیات در تلویزیون تحت عنوان جادوگری های نا ممکن پخش شد. برخی از افراد معروف شهادت داده اند که حرکات دینامو محیر العقول است.

http://img.parsfun.net/images/80448428239150435578.jpg

 

http://img.parsfun.net/images/74965073834722239782.jpg

http://img.parsfun.net/images/88097966399574826905.jpg

 

راه رفتن مردی روی آب


كلمات كلیدی : راه رفتن روی آب ، استیو فراین ، دیناموی ،